Символ на вековните кестенови гори!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Петрич

Обект: 24-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11867.58 Първа: 26.02.2024
Втора: 26.02.2024

ДГС Петрич

Обект: 24-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 0.00 Първа: 15.02.2024
Втора: 15.02.2024