Символ на вековните кестенови гори!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Петрич

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13448.00 Първа: 06.03.2023
Втора: 06.03.2023

ДГС Петрич

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 101715.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023