Символ на вековните кестенови гори!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Петрич

Обект: 2326-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 73045.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 08.03.2023

ДГС Петрич

Обект: 2319-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 64770.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 08.03.2023

ДГС Петрич

Обект: 2309 пр. Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27995.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2308МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26705.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2307МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30430.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2306 пр. Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49260.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2305 пр. Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 57210.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 115785.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2303МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 85805.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2302 пр. Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 196745.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2301 пр. Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 229850.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 92660.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 187270.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2324 пр. Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31345.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2323 пр. Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 28310.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2322МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 199785.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2321МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 117835.00 Първа: 05.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2320 пр. Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 73745.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 64245.00 Първа: 06.01.2023
Втора: 13.01.2023