Символ на вековните кестенови гори!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Петрич

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46898.00 Първа: 08.03.2023
Втора: 08.03.2023

ДГС Петрич

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37643.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9445.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Петрич

Обект: 2308МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8458.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Петрич

Обект: 2307МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11043.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15704.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Петрич

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17231.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Петрич

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37885.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Петрич

Обект: 2303МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28934.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 73476.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.03.2023

ДГС Петрич

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 91712.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Петрич

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38784.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34563.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12501.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10672.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2322МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 78847.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2321МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45968.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29193.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2319-0 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14813.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Петрич

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25670.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023