Символ на вековните кестенови гори!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Петрич

Обект: 2430 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36085.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2429 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
конкурс 38080.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32120.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 67140.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2424 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18230.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
конкурс 63985.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51485.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Петрич

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 98540.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 96665.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Петрич

Обект: 2420 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 73550.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Петрич

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38575.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 71020.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 60140.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2417МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 41785.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Петрич

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59920.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Петрич

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 64575.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2414МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7750.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2413МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14300.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2412МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 75835.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Петрич

Обект: 2411МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 40835.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Петрич

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 48345.00 Първа: 27.03.2024
Втора: 27.03.2024

ДГС Петрич

Обект: 2409МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 27195.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Петрич

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16770.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Петрич

Обект: 2407МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 17420.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Петрич

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19750.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2403МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 51080.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024

ДГС Петрич

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50065.00 Първа: 08.05.2024
Втора: 08.05.2024

ДГС Петрич

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50795.00 Първа: 06.06.2024
Втора: 06.06.2024

ДГС Петрич

Обект: 2400МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 63705.00 Първа: 26.03.2024
Втора: 26.03.2024