Символ на вековните кестенови гори!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Петрич

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 57521.00 Първа: 30.05.2023
Втора: 30.05.2023

ДГС Петрич

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18340.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 33262.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 39414.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 123627.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 141597.00 Първа: 19.04.2023
Втора: 19.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18254.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 12.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17133.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 12.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2329 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31088.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 132287.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 76214.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24208.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 95184.00 Първа: 04.04.2023
Втора: 04.04.2023

ДГС Петрич

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 44694.00 Първа: 12.04.2023
Втора: 12.04.2023